Výroční členská schůze ZO Holešov

04.02.2018 09:00

Výbor Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Holešov zve všechny členy základní organizace, registrované i nové členy a pozvané hosty na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 4. února 2018 od 9:00 hod. v budově ZO ČZS Holešov, Dlažánky 321, 769 01 Holešov s tímto programem:

1. Zahájení, seznámení s programem jednání

2. Volba návrhové komise

3. Výroční zpráva o činnosti v roce 2017

4. Zpráva o stavu členské základny za rok 2017, přijetí nových členů

5. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2017

6. Zpráva kontrolní a revizní komise

7. Diskuse, rozprava k předneseným zprávám, vystoupení hostů

8. Občerstvení

9. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018

10. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2018

11. Usnesení

12. Různé, závěr

                                                           Srdečně zve Výbor ČSV, z.s. ZO Holešov