Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Holešov

Český svaz včelařů (ČSV) je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Základní organizace Českého svazu včelařů Holešov sdružuje včelaře z Holešova a okolních obcí. Každoročně uskutečňujeme přednášky včelařských odborníků a zkušených praktiků, zájezd k chovatelům a na včelařská pracoviště.Ve spolupráci se ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem se střídáme v pořádání kurzů chovu včelích matek.

Hlavním cílem Českého svazu včelařů je při sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů. ČSV vydává odborný časopis Včelařství, který je členům doručován zdarma. V roce 2012 oslaví naše organizace stodesáté výročí svého založení. Každé první úterý v měsíci se po patnácté hodině schází výbor ZO, šestkrát ročně i s důvěrníky jednotlivých obcí, v domě zahrádkářů v Holešově na Dlažánkách.

Včelařství je jedním z mála oborů lidské činnosti, který přírodě více dává než bere. Naše příroda pro zachování biodiverzity potřebuje opylovatele rovnoměrně rozmístněné v krajině. Bohužel, vlivem činnosti člověka, včelstev a jiných opylovatelů v přírodě ubývá. Divoká včelstva pro nedostatek přirozených úkrytů a vlivem nákazové situace v naší přírodě už neexistují. Je proto nutné zvyšovat počty včelařů a jejich včelstev.

Vývoj včelařství u nás a v celé Evropě směřuje ke komercionalizaci. Což sice slibuje chov zdravých včelstev na vysoké úrovni, avšak soustředěných ke kulturním plodinám. Na založení chovu, zazimování, obnovení a nákup včelařského vybavení lze v některých případech získat i dotace od státu a EU.

Včelí dům a Medová zahrada v Rymicích

 

Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Kroměříž v rámci projektu Včelí dům a Medová zahrada ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska uskutečnil v letech 2011 - 2013  vybudování expozice o včelařství, která se nachází v rezervaci lidových staveb v Rymicích u Holešova. Finanční prostředky se z 90 % získaly z SZIF na základě Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, zbývajících 10 % z vlastních prostředků OO ČSV Kroměříž.

Pro potřeby vzdělávacího centra se upravila jedna z rymických doškových chalup, do té doby nevyužívaná.  V tomto Včelím domě je možnost seznámit skupiny návštěvníků, především školní mládež, se životem včel formou projekcí a lektorských přednášek. V objektu je možné provádět i kurzy pečení a zdobení perníků, zpracování včelího vosku, případně podobné aktivity podle celoročního plánu Muzea Kroměřížska a obce Rymice, případně setkání včelařů. Součástí projektu je nedaleká Medová zahrada, osázená rostlinami poskytujícími včelám nektar a pyl, s naučnou stezkou s informacemi o včelách a včelaření, je v ní příležitost posedět a počkat na průvodkyně rezervací lidových staveb.

V naší fotogalerii můžete shlednout foto ze schůze výboru a důvěrníků, která se na podzim roku 2014 konala ve včelím domku a take několik fotografiií Medové zahrady.

Provoz, hlavně poplatky za energie Včelího domu a údržba zeleně Medové zahrady, je hrazen z prostředků Okresní organizace ČSV Kroměříž, na který přispívají okolní obce. Město Holešov přispělo částkou 3.000 Kč, která byla využita na dosadbu Medové zahrady. Děkujeme.